HDD podbušivanje

Hajde da vreme polaganja podzemnih instalacija merimo satima, a ne nedeljama ili mesecima…

horizontalno usmereno bušenje - hdd

HDD tehnika

Tehnika horizontalnog usmerenog podbušivanja, koja se koristi za provlačenje cevovoda pod najrazličitijim uglovima.

Horizontalno usmereno podbušivanje (HDD – Horizontal Directional Drilling) koristi se za instaliranje cevovoda ispod prepreka kao što su putevi, stambeni objekti, železničke pruge, rečna korita i močvare. Cevovodi za vodovod, kanalizaciju, struju, optičke kablove i gasovod mogu se instalirati ispod vrlo zauzetih raskrsnica bez ometanja saobraćaja. Jako je malo područje potrebno za postavljanje opreme za horizontalno usmereno podbušivanje. To područje može se strateški postaviti dalje od gradske gužve i poslovnih aktivnosti, da bi se gotovo u potpunosti sprečilo njihovo normalno odvijanje.

Pre nego što usmereno podbušivanje počne, posada mašine krene sa planiranjem putanje podbušivanja da bi pažljivo izbegla oštećenja podzemnih cevovoda i objekata. Horizontalno usmereno podbušivanje počinje sa ulaskom glave za podbušivanje u unapred pripremljenu ulaznu jamu, koja u sebi sadrži tečnost za podbušivanje – bentonit. Posada je u konstantnom kontaktu tokom celog procesa. Glava za podbušivanje konstantno se prati pomoću sonde, koja u sebi ima uređaj za radio detekciju, pomoću koje se prati da li na putanji ima cevi ili nekih podzemnih objekata koje bi trebalo zaobići. Podaci o dubini i visini konstantno se šalju članu posade – tragaču, putem radio signala, koji šeta iznad mesta na kome se sonda nalazi u tom trenutku. Tragač skuplja i interpretira informacije i daje smernice operatoru koji upravlja mašinom na koji način da usmerava glavu za podbušivanje. Posada u svakom trenutku može da navodi glavu u svim mogućim smerovima da bi se putanja horizontalne bušotine poklopila sa unapred isplaniranom rutom. I, dakle, posada u svakom trenutku ima podatke o tačnom položaju i dubini na kojoj se glava nalazi.

Posedujemo HDD garniture američkih brendova Ditch Witch i American Augers. HDD podbušivanje vršimo na rastojanjima do 1600 m i prečnika od Ø 63 mm do Ø 1200 mm.

Nakon što se napravi ulazna i izlazna jama, ceo proces podbušivanja odvija se u tri faze. U prvoj fazi, sonda sa pilotnom glavom kreće se od ulazne jame ka izlaznoj. Veličina pilotne glave je oko 10 cm. Zatim, u drugoj fazi, nakon što pilotno svrdlo izbije na izlaznu jamu, postavlja se proširivač koji uvećava pilotnu bušotinu. Tada se bušotina širi do prečnika koji je oko 50% širi od cevovoda koji treba provući kroz bušotinu. To se obavlja pomoću proširivača. Dakle, svrha proširivača je da se kreće kroz rupu koju je napravilo pilotna glava i da je širi do navedenog prečnika. Zatim se sonda vrati do izlazne jame. I tada nastupa treća faza u kojoj se cev provlači od izlazne jame do ulazne jame pomoću riga za horizontalno bušenje kojim je izvršen. I na taj način se, dakle, pomoću jedne mašine obavlja ceo proces instaliranja cevi u zemlju.

Prednosti ovog procesa postavljanja cevi su neuporedivo veće u odnosu na konvencionalni proces raskopavanja i pravljenja rovova, gde se zaustavlja celokupan saobraćaj, raskopavaju i uništavaju ulice, kao i okolni objekti, često dolazi do oštećenja drugih instalacija i cevi. Zatim, okolnom stanovništvu i firmama se ometa normalan tok života i poslovanja, zato što im je često onemogućen pristup stambenim i poslovnim objektima. I jedna od dugoročno loših posledica jeste narušavanja i oštećivanje okolnog ekosistema. A kada se primenjuje tehnika horizontalnog usmerenog podbušivanja (HDD), ne nastupa ni jedan od navedenih problema. Oštećenja nastala primenom naše HDD tehnologije stanu u dva do tri kvadratna metra i ona se u potpunosti saniraju odmah po završetku podbušivanja. Dok se oštećenja nastala klasičnim raskopavanjem ulica mere hiljadama kvadratnih metara, stotinama metara oštećenih cevi i kablova i desetinama posečenih stabala drveća ili njihovog korenja. I, povrh svega, vreme neophodno da bi se obavila instalacija našom tehnologijom horizontalnog bušenja meri se satima, a vreme utrošeno primenom klasičnog rovokopanja meri se nedeljama, a vrlo često i mesecima.

O ovom procesu

Primena HDD tehnike odvija se u tri faze. Prvo se provlači sonda sa pilotnim svrdlom. Zatim se umesto pilotnog stavlja svrdlo koje širi rupu. I na kraju se provlači cevovod koji je zakačen za sondu.

Prednosti HDD tehnike:

  • Ne oštećuju se putevi i ulice
  • Poštuju se ekološki standardi
  • Ne ometa se normalan život
  • Maksimalno se skraćuje neophodno vreme za obavljanje posla