Mikrotuneliranje

Neka izgradnji cevovoda ne predstavlja prepreku nijedan objekat…

mikrotuneliranje

Mikrotuneliranje

Tehnika horizontalnog podbušivanja prečnika 350 mm – 4000 mm, na rastojanju od preko 1 km, u svim tipovima tla.

Mirkotuneliranje je tehnika za instaliranje podzemnih cevi bez potrebe za kopanjem rovova.  Kao što je slučaj i sa našim drugim tehnikama podbušivanja, tako i u mikrotuneliranju akcenat se stavlja na zauzimanju što je moguće manje prostora i na eventualnom što manjem oštećenju ulica.

Proces mikrotuneliranja polazi od izgradnje dve četvrtaste ili okrugle građevinske jame: ulazna građevinska jama i izlazna građevinska jama. U ulaznoj građevinskoj jami postavlja se sistem za mikrotuneliranje i on je usmeren ka izlaznoj građevinskoj jami. Unutar nje ubacuje se betonski blok koji služi kao podupirač za hidraulični potiskivač koji potiskuje sistem za mikrotuneliranje u smeru podbušivanja. Mašina za mikrotuneliranje dovozi se rasklopljena u nekoliko delova. Kontejner sa kontrolnom kabinom, električnom opremom i hidrauličnom pogonskom jedinicom postavlja se uz samu građevinsku jamu, pored koje se nalazi i dizalica koja module sistema za mikrotuneliranje, a kasnije i cevi koje se montiraju pod zemljom, ubacuje u tu građevinsku jamu. Unutar građevinske jame postavljaju se šine po kojima se kreće sistem za mikrotuneliranje i cevi i koji je postavljen tačno u onom smeru u kome se cevovod treba postaviti. Na zidu u smeru podbušivanja postavlja se startni prsten kroz koji prolazi sistem za mikrotuneliranje i cevi i koji zaustavlja vratilo (koje sistem utiskuje u zemlju) i da ga zaptije, kad dođe do kraja.

Sistem se konstanto snabdeva bentonitom (smesom vode i glinenog praha), koji služi za ispiranje sistema i za olakšan protok zemlje koju treba izbaciti tokom procesa kopanja. Vratilo se pomoću potisnih cilindara kreće napred i nazad: svaki put kada sabije sistem do kraja, vrati se da bi ubacio sledeću cev. Rotirajuća glava za sečenje seče zemlju i stene pred sobom i konstantno se ispira i voda sa ostacima zemlje i samlevenih stena potiskuje taj sadržaj u postrojenje za separaciju, u kome se voda odvaja od tog otpada i iznova se vraća u sistem. Ceo proces odvija se pomoću sistema za navođenje i koristi se laser koji u svakom trenutku izveštava da li se sistem kreće u dobrom smeru. Operater u kontrolnoj kabini upravlja celim procesom i po potrebi može preusmeriti kretanje sistema. I proces se završava kada sistem za mikrotuneliranje izbije u izlaznu građevinsku jamu i kada se on izvadi, a prva cev odmah iza sistema za mikrotuneliranje izbije u izlaznu građevinsku jamu.

Prednosti ovog sistema su u tome što se sve obavlja pomoću daljinskog upravljanja, što drastično umanjuje potrebu za radnom snagom i što je najbitnije, drastično povećava bezbednost. Zatim, pritisak zemljišta kompenzovan je mašinom koja se konstanto kreće napred, svu zemlju provodeći kroz cevovod do separatora, što u potpunosti eliminiše pomeranje zemljišta. Što primenu ove tehnike čini potpuno bezbednom u gradskim uslovima, gde je površinski pritisak ogroman. Takođe, u slučaju prisustva podzemnih voda, hidrostatički pritisak se dovodi u ravnotežu pomoću mašine za mikrotuneliranje (a potom i pomoću cevovoda) bez izbacivanja vode, čime se obezbeđuje da hidrostatički pritisak ostane konstantan, da ne bi došlo do urušavanja tla. I sistem za mikrotuneliranje se primenjuje u svim mogućim tipovima zemljišta (od prve do sedme kategorije), sa istom rotirajućom glavom za sečenje. Dakle, podbušivanje je moguće bez obzira na tip tla, a da se pritom održava potpuna bezbednost od pomeranja tla, bez potrebe za primenom skupocenog stabiliziranja tla ili tehnika odvodnjavanja. A krajnji rezultat je fleksibilan, čvrst, vodonepropustan cevovod.

Osim toga, kao i sa drugim našim tehnikama, i ovde su prednosti to da je vreme izvođenja radova neuporedivo kraće u odnosu na postavljanje cevi klasičnim rovokopanjem, vremenske neprilike ne utiču na radove, nema ometanja saobraćaja, nema oštećenja postojećih instalacija niti podzemnih objekata.

Našim sistemima mikrotuneliranja moguće je vršiti podbušivanja prečnika od Ø 350 mm do Ø 4000 mm, na rastojanjima većim od jednog kilometra. 

O ovom procesu

Mikrotuneliranje se izvodi tako što se iskopaju dve građevinske jame: startna i završna jama. U startnu se ubacuje mašina za mikrotuneliranje i ona vrši bušenje ka drugoj, završnoj jami. Prilikom tog podbušivanja automatski se instalira i sam cevovod.
Prednosti mikrotuneliranja:

  • Nema opasnosti od urušavanja zemljišta
  • Primenjiv u svim tipovima zemljišta
  • Ne vrši se skupoceno odvodnjavanje, već sve ostaje kako jeste.
  • Izvodivo tamo gde ni jedna druga tehnika nije izvodiva