Horizontalno podbušivanje

Zašto bi ugradnji cevi bilo kog prečnika i bilo koje namene prepreku predstavljali putevi, pruge i drugi građevinski objekti?

Horizontalno bušenje - svrdlo - ikonica

Horizontalno podbušivanje

Podbušivanje ispod puteva, pruga i drugih objekata, prečnika 50 mm – 4000mm, na rastojanju 130 m+.

podPolaganje cevovoda – za potrebe vodovoda, kanalizacije, gasovoda, elektro-instalacija ili optičkih kablova – često nailazi na prepreke u vidu puteva, pruga ili reka. Horizontalno podbušivanje sa utiskivanjem cevi, koje predstavlja glavnu specijalnost naše kompanije, predstavlja jednu od tehnologija iz našeg asortimana za polaganje cevovoda, koja ne zahteva kopanje rovova za polaganje cevi.

Horizontalno podbušivanje – perforator – koristi se za podbušivanje rupa za potrebe sprovođenja cevi različitih namena. Prečnik podbušivanja pomoću naših mašina je od Ø 50 mm, do Ø 4000mm. Perforacija je moguća u svim tipovima zemljišta, od I kategorije (rastresita zemlja) do VII kategorije (najčvršće stene). Bušenje se može izvršiti na razdaljini od preko 130 m. Ovom tehnikom moguće je ugrađivati cevi od različitih materijala: čelične cevi, poliesterske cevi,  betonske cevi. Namena ovog tipa podbušivanja jeste ugradnja: kanalizacionih cevi, vodovodne mreže, gasovodnih cevi, naftovodnih cevi, podzemnih električnih instalacija, optičkih kablova.

Nakon što se isplanira trasa postavljanja cevovoda, proces je sledeći. Iskopavaju se dve pravougaone jame, prva, startna jama u koju se polaže mašina za horizontalno podbušivanje i druga prijemna jama (s druge strane objekta ispod kog se vrši podbušivanje) u kojoj će svrdlo sa cevovodom izbiti. Te dve rupe se ograđuju iz bezbednosnih razloga, kao i zbog sprečavanja širenja buke i prašine. Obično, ako se podbušivanje vrši na većoj dubini, bagerom se pripremi i kosa pristupna ravan, koja je ojačana betonskim zidom. U startnoj jami se postavljaju šine po kojima će se kretati mašina za horizontalno podbušivanje, na koju se potom kači cev sa svrdlom unutar nje. Mašina utiskuje cev ka zemlji, pritom rotirajući svrdlo na čijem čelu je glava koje seče zemlju i stene sa prednje strane cevi, a sa zadnje je izbacuje. Ovaj tip podbušivanja radi po principu Arhimedovog vijka: vijak se unutar cevi vrti i izbacuje, na svom zadnjem kraju, materiju (u ovom slučaju, zemlju i kamenje) u koju je uronjen, svojim prednjim krajem.

 

Kada je prva cev uvučena, mašina se pokreće u nazad, da bi se postavila nova cev koja se kači za mašinu s jedne i na utisnutu cev sa druge strane. Ta druga cev se pričvrsti ili zavari za utisnutu cev, a potom se nastavlja sa utiskivanjem i rotiranjem svrdla, sve dok se ne utisne i ta cev. Svaki put kada se postavi nova cev, mašina utiskuje cevovod sve dublje, dok se svrdlo celom dužinom rotira izbacujući samlevenu zemlju i stenje. Ta zemlja se nakuplja u jami i istovremeno se čisti bagerima. Kada konačno izbije u drugu jamu, uklanja se glava za sečenje. A potom se mašina u prvoj jami pokreće napred-nazad izvlačeći jedno po jedno svrdlo iz cevi, koje se pomoću dizalice uklanja iz jame. Kada se sva svrdla konačno izvuku, ostaje samo cev. Potom se uklanjaju mašina i šine. Često je praksa da se buše dva paralelna cevovoda, jedan pored drugog, u slučaju da jedan krene da popušta. I kada je ceo proces završen, to parče cevovoda prikači se na ostatak cevovoda ili se provlače električni ili optički kablovi.

Prednosti ovog sistema su u tome što je ovom tehnikom moguće bušiti tlo gotovo za bilo koji prečnik. Naše trenutne mogućnosti su od Ø 50mm do Ø 4000 mm, na rastojanjima većim od 130 m. Međutim, s obzirom da je to naša specijalnost, mi možemo konstruisati mašine većeg i manjeg prečnika. Horizontalno podbušivanje izvodi se u svim vremenskim uslovima i iznenadna pojava vode (bilo podzemne ili usled padavina) ne predstavlja nikakav problem. Kao i kod mikrotuneliranja, nema tog tipa zemljišta koje nama predstavlja prepreku, a takođe nema ni straha od urušavanja zemljišta. Takođe, vreme izvođenja radova neuporedivo je kraće od klasičnog raskopavanja ulica i oštećenja nastala našim radovima zanemarljiva su u odnosu na metodu rovokopanja. Nema ometanja niti zaustavljanja drumskog i železničkog saobraćaja, kao ni oštećivanja kolovoza i šina. Ekološki je prihvatljivo u svakom smislu, jer nema bespotrebnog sečenja stabala, niti oštećivanja njihovog korenja. Niti dolazi do bilo kakvog zagađivanja podzemnih voda, kao ni zagađenja vazduha.

O ovom procesu

Horizontalno podbušivanje obavlja se tako što se iskopaju dve jame, ulazna jama u koju se ubacuje perforator za horizontalno podbušivanje zajedno sa cevima koje treba ugraditi u zemlju i izlazna jama, do koje se potiskuje cevovod perforatorom i gde se vadi svrdlo kojim je obavljen proces bušenja. Između ulazne i izlazne jame, na površini, nalazi se niskograđevinski (pruga, put) ili građevinski objekat ispod koga je sprovedeno provlačenje cevi.